Jachthaven Ruimzicht

Jachthaven Ruimzicht bestaat bijna 100 jaar. Jacques Stekelenburg is de haven gestart met een zeilboot die hij voor een paar dubbeltjes verhuurde. Al spoedig verhuurde hij meer dan 20 roeiboten, vaak aan vissers en dagjesmensen.

In 1922 liet hij het woonhuis bij de haven bouwen. De Nieuweweg was nog niet aangelegd, er leidde slechts een karrespoor naar het huis.

In 1980 kwam de haven in handen van het nichtje van Jacques: Johanna Bonke (1921-2010) en werd het terrein verder als jachthaven ontwikkeld. De partner van Johanna, Gerrit Jan van den Berkhof, heeft de haven vanaf 1995 verder uitgebouwd.

Het is duidelijk dat Jacques Stekelenburg de juiste visie had op de toekomst van de Zuidelijke Kievitsbuurt. Ter nagedachtenis aan de grondlegger van Jachthaven Ruimzicht is de toegangsbrug naar hem vernoemd.

Gerrit Jan is in mei 2019 overleden en de haven is overgegaan naar zijn zus: Tineke van den Berkhof, die de jachthaven in familieverband heeft voortgezet.