Jachthaven Ruimzicht

Toen, nu en de toekomst

Omgeving

U bevindt zich in de 'Kievitsbuurt' in de Gemeente Breukelen. Dit is overgebleven van de ontginning van het laagveen (Turfsteken). Evenals de Loosdrechtse Plassen zelf. Op de eilandjes werd het gebaggerde veen te drogen gelegd, waarna het turfsteken kon beginnen. Hierdoor zijn de kreken tussen de eilandjes soms erg diep (20 meter) Alle kreken lopen in de oost-west richting. Aan de oostkant worden de kreken begrensd door het vasteland met jachthavens en woonhuizen. Aan de westkant treft u een kanaal van noord naar zuid. Dit is de 'Kalverstraat'. Verder westelijk treft u de Loosdrechtse Plassen. Vanaf Jachthaven Ruimzicht gezien in noordelijke richting is motorboot vaart verboden. Aanwonenden kunnen ontheffing aanvragen. Dus niet elke motorboot die u ziet is in overtreding.

Historie

Jachthaven Ruimzicht is bijna 100 jaar oud. Begin van de vorige eeuw heeft Jacques Stekelenburg een zeilboot in het riet gelegd. Voor een paar dubbeltjes verhuurde hij deze. In 1922 liet hij het (huidige) woonhuis bouwen. In die tijd was het een afgelegen gebied. De Nieuweweg was nog niet aangelegd; slechts een karrespoor leidde naar zijn huis. Later verhuurde hij 22 roeiboten vaak aan vissers en dagjesmensen. Pas in 1980 kwam de haven in handen van het nichtje van Jacques: Johanna (Joke) Bonke (1921-2010) en werd het terrein meer als jachthaven ingericht. De partner van Johanna, Gerrit Jan van den Berkhof, heeft de haven vanaf 1995 verder ontwikkeld. Tot op de dag vandaag kunnen we zeggen: Oom Jacques heeft een goede blik op de toekomst gehad. Zijn naam komt weer terug, we hebben onze brug naar hem vernoemd.

Is watersport iets voor u? Mogelijk kunnen we bemiddelen bij aanschaf van een boot(je), ook een ligplaats is beschikbaar. Vraag het aan de havenmeester.

Sloepverhuur

Sloepverhuur is inspelen op de vraag van nu en de komende tijd. Meer en meer kiezen de watersporters voor de huur van onze Interboat vloot. Zoekt u in Google naar bootverhuur Breukelen, sloepverhuur Breukelen, sloepverhuur Maarssen Sloepverhuur Loosdrecht dan treft u vaak onze informatie

toen en nu